Dự án Khu đô thị Him Lam Đức Hoà Long An

Khu đô thị Him Lam Đức Hoà có Tên đồ án quy hoạch: Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư tại xã Đức Lập Hạ và xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Địa điểm quy hoạch Khu đô thị Him Lam Đức Hoà: Xã Đức Lập Hạ và xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Dự án Khu đô thị Him Lam Đức Hoà Long An

Bản đồ quy hoạch 1/2000 Khu đô thị Him Lam Đức Hoà

Thông tin chi tiết dự án Him Lam Đức Hòa: