Cá nhân được nhận thế chấp sổ đỏ, sổ hồng từ 15/05/2021

Nowland – Từ ngày 15/05/2021 theo quy định mới các cá nhân, tổ chức kinh tế không phải tổ chức tín dụng đã có thể nhận thế chấp sổ hồng, sổ đỏ từ các cá nhân khác. Tuy nhiên Theo Điều 35 của Nghị định 21/2021 quy định việc nhận thế chấp của cá nhân,… Continue reading Cá nhân được nhận thế chấp sổ đỏ, sổ hồng từ 15/05/2021