Chiết khấu The Sholi Tháng 6 2023

Danh mục:

Mô tả

Chương trình chiết khấu mới nhất tại The Sholi Bình Tân. Cập nhật mới nhất tháng 6 2023 như sau:

  • Chiết khấu đến 4% khi khách hàng thanh toán nhanh 50% giá trị nhà.
  • Chiết khấu đến 8% cho khách hàng khi thanh toán đến 70% giá trị nhà.
  • Chiết khấu đến 12% cho khách hàng khi thanh toán đến 95% giá trị nhà.